Subsidie

Subsidie Subsidie groendak (gemeente Nijmegen)

Wilt u een groendak en bijdragen aan een prettiger leefklimaat? Dan helpt de gemeente Nijmegen u nu met een financiële bijdrage. Om de aanleg van groendaken te stimuleren geeft de gemeente Nijmegen subsidie op de aanleg ervan. Doel van de subsidie De subsidie wordt verstrekt om eigenaren van een particuliere woning of pand tegemoet te komen in de kosten van de realisatie van het vergroenen van gebouwen met als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast in het bebouwde gebied, het reduceren van CO2- uitstoot door energiebesparing, het binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van opwarming van de stad en het verhogen van de biodiversiteit. Deze regeling geldt alleen voor woningen en panden die zijn gelegen binnen gemeentegrenzen van Nijmegen.

Kijk op site www.nijmegen.nl –> digitaal loket onder de: G –> Groendak, Subsidie aanvragen voor meer informatie over groendaken en de voorwaarden voor de subsidie verstrekking. Let op: eerst subsidie aanvragen dan pas realiseren!

Voor persoonlijk advies kunt u via waterservicepunt@nijmegen.nl een afspraak maken met een adviseur van de gemeente Nijmegen. Ook Gebr. Rieken Groendaken VOF ondersteunt u graag bij de aanvraag van de subsidie. In principe wordt de helft van de aanlegkosten gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen. U legt al een groendak aan vanaf € 50,- per m². U krijgt dan vergoed tot een maximum van €30,- per m² aangelegd groendak. Er wordt echter niet meer vergoed dan de helft van de totale kosten.

Deze zijn:

Voor particulieren € 2.500,-.
Voor VVE’s en bedrijven € 25.000,-


Gebr. Rieken Groendaken VOF ondersteunt u graag bij de aanvraag van de subsidie.

Vraag een vrijblijvende offerte aan